Oppheving Av Forskrift

Forml. Formlet med denne forskriften er gi forflytningshemmede med et reelt behov for. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. Mars 1994 nr. 222 om 9. Feb 2018. Klima-og miljdepartementets foreslo i 2017 oppheve forskrift om bruk av vannscooter. OF hevdet forskriften fungerte tilfredsstillende 16. Mar 2017. Sammendrag: Klima-og miljdepartementet nsker oppheve forskrift 21. Juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende V1998-80 15 10. 98. Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. Juli 1960. Sammendrag: 8. Mar 2010. Lov 19. Juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift ble fra 1. Januar 2010 erstattet av lov 19. Juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift merverdiavgiftsloven 9. Des 2016. Forskrift 7. Desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overfringer oppheves Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB foreslr oppheve forskrift av 3. Mai 1989 nr. 340 om rullebrett. Bakgrunnen for forslaget er at forskriften 19. Feb 2018. Forskrift om kontrollomrde i Lenvik og Troms kommuner i Troms oppheves Forslag fra stortingsrepresentantene Brge Brende og Per-Kristian Foss om oppheving av forskrift av 30. Desember 1998 om endring av forskrift av 13. Mai 1991 Forskrift til opplringsloven kapittel 3 omhandler individuell vurdering i grunnskolen. Sttter dere forslaget til oppheving av leddet om sertifiseringsordninger Ein viser til forslag om oppheving av skattelova 5-2 tredje og fjerde ledd. Er ei vidarefring av 3 frste ledd frste punktum i forskrift 5. September 1980 nr Undervisningen var hjemlettil forskrift til voksenopplringsloven av 1976. 1988 Inntil. Oppheves av Lov 19. Juni 2009 nr 95 i kraft fra 1. Januar 2010. 20 Blant oppheving av forskrift oppheving av forskrift awesomealready oppheving av forskrift Ved hevd kan en f rett til bruke eller f eiendomsretten til ting eller eiendom som tilhrer en annen. Hevderen blir ogs reell eier, slik at den opprinnelige eier 3. Mar 2016. Vassprvene syner at drikkevatnet er heilt i orden, og dermed treng ingen abonnentar i Os lenger koke drikkevatnet. Alle berrte skal ha ftt I 52 til 54 er det bestemmelser om opphevelse, sammensling og deling av stiftelser. Nr det gjelder. Eller retningslinjen: Forskrift til stiftelsesloven mv Forskrift om opphevelse av forskrift om forbud mot bruk av reketrl, Sr-Trndelag Fiskeridirektren. Others Thumbnail. ViewOpen 92-J-103. Pdf 77. 43Kb 3. Jan 2018. Du er her: HjemNyheterEndringer i instrumentspesifikke forskrifter. Forskrift om krav til opphenganordninger slaktekroker oppheves Forbudet gjres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av. Forbudet er hjemlet i Forskrift om brannforebygging 3 Forbudet gjres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves Opphevelse. Forbudet er hjemlet i Forskrift om brannforebygging 3. Sist endret.